menusearch
my.aminaclub.com

خدمات زیر ساخت

خدمات زیر ساخت

خدمات زیر ساخت

 

معماری پلتفرم آمینا به شکلی بوده است که از تمامی روشهای رایج ارتباط، شامل اپلیکیشن موبایل، وب و حتی کارتخوانهای فروشگاهی به شکلی کاملا متفاوت پشتیبانی می نماید به نحوی که خدمات ارائه شده در تمامی این کانالها به هم مرتبط بوده و در ساختاری متمرکز و واحد استفاده  می گردد. 
نکته قایل توجه در این پلتفرم حذف لایه فناوری و عدم نیاز به تیم فنی تولید در هیچ یک از مراحل تولید می باشد. مفهوم این ویژگی، استفاده از الگویی ثابت، با ملزم نمودن تمامی کسب و کار ها به قرار گرفتن در یک قالب مشخص نیست و به رغم حذف پیش نیازهای فنی، هر کسب  و کار قادر به ارائه شکل نمایش اختصاصی خود (UI,UX) در هر کدام از ابزارهای فوق می باشد .