menusearch
my.aminaclub.com

سرویس انتقال وجه

سرویس انتقال وجه

 سرویس انتقال وجه

 

دیگر نیاز نیست جهت انتقال وجه یا کارت به کارت کردن پول، به دنبال دستگاه های عابر بانک بگردیم و یا اپلیکیشن های مختلف را نصب نماییم . اپلیکیشن آمینا این امکان را فراهم ساخته است تا از طریق آن  به کارت دیگران، پول انتقال دهید.