menusearch
my.aminaclub.com

سرویس پرداخت قبوض

سرویس پرداخت قبوض

 سرویس پرداخت قبوض

 

با حذف قبوض کاغذی شما می توانید تمام قبض های خود را بدون نیاز به شناسه پرداخت و شناسه قبض، استعلام و پرداخت کنید. سرویس های پرداخت قبوض در زیر ساخت های آمینا ، شامل پرداخت قبض تلفن ثابت، قبض همراه اول، قبض برق، قبض آب و گاز است. برای استعلام قبض آب، گاز و برق با وارد کردن شناسه اشتراک خود به راحتی می توانید جزئیات قبض های خود را مشاهده و پرداخت نمایید.