menusearch
my.aminaclub.com

کارت های سازمانی و باشگاهی آمینا

کارت های سازمانی

کارت های سازمانی و باشگاهی 

 

خدمات کارتهای سازمانی و باشگاهی از ديگر اقدامات آمینا در مسير ترويج استفاده از کارتهای مغناطيسی بجای نقل و انتقال فيزيکی پول و به کارگيری شيوه های جديد بانکداری در راستای آسودگی بیشتر مشتریان محترم می باشد.

اينگونه کارتها با رعايت اصول ايمني از طرف بانک عامل برای متقاضيان صادر و به عنوان ابزاری مناسب به منطور دسترسي سريع و ايمن در تبادل و نقل و انتقال در اختیار مشتریان قرار می گیرند.

با استفاده از کارت های سازمانی ، ضمن افزايش سطح بهداشت جامعه، حق انتخاب کالا و خدمات مورد نياز و همچنين امکان پس انداز موجودي بن کارت براي کارمندان فراهم ميشود.

دارندگان این کارتها در کلیه ساعات شبانه روز و اوقات تعطیل می توانند از طریق دستگاههای خوپرداز ATM، پایانه های فروشگاهی Pos و یا دستگاههای کارت خوان شعب PinPad نسبت به نقل و انتقال وجوه موجود در کارتهای خود اقدام نمایند.