آشنایی با ما

درباره ما
آمینا کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب بوده که توسط بانک پارسیان به عنوان کارت عضویت در باشگاه مشتریان آمینا صادر میگردد و تمامی قابلیت های کارت های بانکی نقدی را دارا می باشد. آمینا کارت توسط آمینا پوزهای هوشمند که بطور اتوماتیک تعرفه ها وتخفیف های آمینا را برروی صورتحساب صادر شده توسط مراکز، اعمال میکند، مورد بهره برداری قرار میگیرد وبا داشتن آمینا کارت این امکان ویژه برای اعضای باشگاه فراهم می آید تا بتوانند از کلیه خدمات منحصر به فرد باشگاه آمینا که در قسمت خدمات باشگاه درج گردیده بهره مند گردند .