menusearch
my.aminaclub.com

مطبوعات آمینا

وب

محیط وب 


با تعریف هر کسب و کار و سرویس های مورد نظرعلاوه برارائه این سرویس ها از طریق NativeApp ، سرویس های  تعریف شده بدون نیاز به طراحی مجدد از طریق صفحات وب نیز قابل ارائه  می باشند.لازم به ذکر است که به منظور کارایی بیشتر در ارائه خدمات از طریق اپلیکیشن از روش Webview استفاده نشده است. 

کاربرد دیگر صفحات وب ایجاد دسترسی برای سازمان ها ، جهت انجام ماموریت های محول شده در غالب طرح وهمچنین نظارت برعملکرد کلی سیستم، متناسب با نقش خود می باشد. 
علاوه بر اینکه کلیه ارائه کنندگان خدمات در این محیط قادر به ارائه خدمات و نظارت و تعامل با مخاطبین خود خواهند بود .

 

ارتباط با سیستم های موجود در سازمان ها ویا ارائه دهندگان خدمت به دو شکل قابل انجام می باشد : 
الف : درصورتیکه سازمان و یا ارائه دهندگان خدمت دارای سیستم های مورد نیاز در سمت خود باشند،این ارتباط از طریق استاندارد های رایج مانند وب سرویس صورت میگیرد . 

ب : در صورت عدم وجود زیر ساخت های لازم ، تعریف سرویس های درخواستی هر سازمان ویا ارائه دهندگان خدمات بدون نیاز به دانش فنی و در حداقل زمان ممکن امکان پذیر می باشد .